หนทางรอดจากมะเร็งปากมดลูกมือสังหารอันดับสองของหญิงไทย

มะเร็งปากมดลูกเกิดจากเชื้ออะไรและมีวิธีป้องกันรักษาอย่างไรสำหรับผู้หญิงไทยที่ควรทราบ

หนทางรอดจากมะเร็งปากมดลูกมือสังหารอันดับสองของหญิงไทย

รายงานพิเศษหัวข้อ : การตรวจ รักษา และการป้องกัน โรคมะเร็งปากมดลูก
รายงานโดย : รศ.นพ.มงคล เบญจาภิบาล
(อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล)
ที่มา : รายการพบหมอมหิดล
ในการดูแลรักษามะเร็งปากมดลูก จริง ๆ เราแบ่งออกเป็น 3 ระดับนะครับ ก็คือ การดูแลรักษาหลังจากที่เป็นมะเร็งไปแล้ว ต่อมาเรารู้ว่าก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูกจะมีรอยโรคผิดปกติที่ปากมดลูก ให้เราตรวจคัดกรองได้ ก็เรียกว่าระดับ 2 ส่วนอีกระดับที่ 1 ระดับนี้เป็นระดับที่จะต้องทราบสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก ซึ่งปัจจุบัน โชคดีที่วิวัฒนาการทำให้เราทราบสาเหตุว่ามะเร็งปากมดลูกเกิดจากไวรัส HPV ฉะนั้น ถ้าเราป้องกันการติดเชื้อ HPV ได้ เราก็จะป้องกันถึงระดับที่ 1

 การตรวจรักษาและการป้องกันมะเร็งปากมดลูก

          ระยะของมะเร็งปากมดลูกเนี่ย จริง ๆ แล้ว มันมีระยะก่อนเป็นมะเร็ง โดยทั่วไป เราเรียกว่าระยะศูนย์ ระยะนี้จะไม่มีอาการ จะตรวจพบได้จากการตรวจคัดกรอง และก็พอเป็นมะเร็งแล้วก็จะมี 4 ระยะ
          - ถ้าก้อนนั้นหรือมะเร็งนั้นยังอยู่ที่ปากมดลูก ก็เป็นระยะที่ 1 
          - ถ้าออกไปนอกมดลูก ไม่ว่าช่องคลอดส่วนบนหรือว่าไปข้าง ๆ ปากมดลูก ก็เป็นระยะที่ 2
          - ถ้าลามไปเยอะหน่อย ไปช่องคลอดส่วนล่าง หรือไปที่อุ้งเชิงกราน ก็เป็นระยะที่ 3
          - ถ้าไปที่อื่นนะครับ ไปกระเพาะปัสสาวะ ไปที่ต่อมน้ำเหลือง ไปที่ปอด หรือที่อื่น ๆ ของร่างกาย ก็เป็นระยะที่ 4
          โดยทั่วไปเวลาคนไข้มาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก นะครับ ถ้าพบความผิดปกติเนี่ย จริง ๆ เนี่ยไม่อยากให้ตกใจ เพราะว่า จริง ๆ แล้ว สิ่งที่เราพบส่วนใหญ่แล้ว เป็นรอยโรคผิดปกติก่อนเป็นมะเร็ง ไม่ใช่เราพบมะเร็งปากมดลูก

ระยะเวลาหลังการรับเชื้อ HPV กว่าจะกลายเป็นมะเร็ง

          โดยทั่วไปการรับเชื้อไวรัส HPV (กรณีคนที่มีภูมิต้านทานปกติ) ใช้ระยะเวลา 10 - 15 ปี ถึงจะกลายเป็นมะเร็งปากมดลูก ในกรณีที่ติดเชื้อ HPV ถ้าเราไม่ได้รับเชื้อใหม่ โดยเราไม่เปลี่ยนคู่นอนหรือว่าคู่นอนเราไม่มีอะไรกับคนอื่น ประมาณกว่า 80 - 90 เปอร์เซ็นต์ เชื้อก็จะหายไป ภายใน 2 ปี
          เชื้อ HPV  สามารถหายไปได้ ภายในระยะเวลา 2 ปี หากไม่มีการได้รับเชื้อเพิ่ม

การตรวจคัดกรองเพื่อหามะเร็งปากมดลูก

          การตรวจที่เราทำอยู่ก็คือ การตรวจคัดกรองทางเซลล์วิทยา ที่เราเรียกว่า Pap-Smear หรือ Pap Test (การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก) หลักจากตรวจพบความผิดปกติแล้ว เรามักจะแนะนำให้สตรีผู้นั้นไปพบแพทย์แล้วก็ตรวจทางพยาธิวิทยาโดยการส่องกล้องขยายปากมดลูกและอาจจะมีการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ เพื่อมีการยืนยันการวินิจฉัยโดยพยาธิวิทยา เมื่อทราบผลตรวจแล้ว เราก็มาเป็นขั้นตอนการดูแล

การรักษา กรณีก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก

          ในบางกรณีที่เป็นรอยโรคที่ไม่รุนแรงหรือรอยโรคขั้นต่ำ ก็จะแค่ตรวจติดตาม แต่ถ้าเป็นรอยโรคขั้นสูง ซึ่งก็ยังไม่ใช่มะเร็งปากมดลูก รอยโรคขั้นสูงนี้เราจะมีการรักษา ผ่าตัดเอารอยโรคที่ผิดปกติไป ซึ่งปัจจุบันนิยมทำการผ่าตัดด้วยลวดไฟฟ้า ในกรณีที่มีรอยโรคก่อนมะเร็งปากมดลูก และก็ได้รับการผ่าตัดด้วยลวดไฟฟ้า กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่การพยากรณ์โรคดีที่สุดนะครับ ก็โอกาสหายขาดสูงมากหรือเรียกว่าโอกาสหายขาดถึง 100%

การรักษา กรณีเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้ว

          ในกรณีที่สตรีผู้นั้น เป็นมะเร็งปากมดลูกไปแล้ว คือ เป็นระเร็งระยะที่ 1 การรักษา ก็ ถ้าคนไข้มีสุขภาพแข็งแรงดี ก็มักแนะนำเป็นการรักษาโดยการผ่าตัด แต่ถ้าเป็นระยะที่มากกว่านั้น ระยะ 2-4 การผ่าตัดจะไม่ได้ประโยชน์ นะครับ การรักษาที่เป็นมาตรฐานก็คือ การรักษาด้วยรังสีรักษาร่วมกับการให้เคมีบำบัด กลุ่มนี้ก็โอกาสที่โรคจะกลับมาเป็นซ้ำ จะต้องตรวจติดตามเป็นระยะตลอดไป

วิธีการป้องกันมะเร็งปากมดลูก

          การป้องกัน คือ อาจจะต้องมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม ไม่รับเชื้อ HPV จากหลาย ๆ ด้าน ก็คือ มีคู่นอนคนเดียว ไม่มีคนอื่น ไม่มีพฤติกรรมทางเพศสุ่มเสี่ยง กลุ่มนี้ก็จะป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ระดับหนึ่ง อีกอันหนึ่งก็คือ การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก โดยวัคซีนตัวนี้ก็ทำมาจากส่วนหนึ่งของไวรัส HPV เมื่อฉีดเข้าไปร่างกายแล้ว ก็ทำให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานไวรัสสายพันธุ์ที่อยู่ในวัคซีน ซึ่งทำให้ป้องกันโรคได้เกือบ 100%
          ในประเทศเรา แนะนำให้สตรีตั้งแต่อายุ 9 - 26 ปี แต่ในข้อมูลต่างประเทศ ปัจจุบันฉีดได้ถึงอายุ 45 ปี เหตุผลที่ฉีดวัคซีนในคนอายุน้อย เนื่องจากวัคซีนนี้มีประสิทธิภาพดีที่สุดในคนที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน เพราะว่าเป็นวัคซีนที่ป้องกันโรค เพราะฉะนั้นถ้าสตรีผู้นั้นยังไม่เคยติดเชื้อ HPV มาก่อน ก็จะมีประสิทธิภาพจากวัคซีนสูงสุด นะครับ
          กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายเรื่องในการฉีดวัคซีนให้ใดเด็กผู้หญิงชั้น ประถม 5 ทั่วประเทศ ซึ่งอายุก็ประมาณ 11-12 ขวบ ฉีด 2 เข็มใน 6 เดือน โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ นะครับ 

[ขอขอบคุณ รศ.นพ.มงคล เบญจาภิบาล อย่างสูง สำหรับข้อมูล ไว้ ณ ที่นี้ด้วย]
[ถอดคำบรรยายจากคลิปคุณหมอ โดย หยินหยาง]
[โปรดแชร์ บทความนี้ ให้กับคนที่คุณรักและเป็นห่วงที่สุดด้วย นะครับ]
Name

กระดูกและข้อ,9,การใช้สมุนไพร,13,เกร็ดความรู้สุขภาพ,28,ข้อมูลเกี่ยวกับโรค,83,คลินิกควบคุมน้ำหนัก,16,คลินิกจิตเวช,30,ช่วง Q&A,1,เตือนภัยสุขภาพคุณผู้หญิง,22,ประเด็นสุขภาพที่ควรรู้,130,พบหมอฟัน,1,ระบบสืบพันธุ์,1,รู้ทันโควิด 19-Covid-19,25,โรคความดัน,5,โรคไต,18,โรคเบาหวาน,4,โรคผิวหนัง,15,โรคระบบทางเดินอาหาร,1,เวชศาสตร์ชะลอวัย,22,สุขภาพตา,5,หูคอจมูก,5,อาหารและยา,72,
ltr
item
ไขปัญหาเรื่องสุขภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง: หนทางรอดจากมะเร็งปากมดลูกมือสังหารอันดับสองของหญิงไทย
หนทางรอดจากมะเร็งปากมดลูกมือสังหารอันดับสองของหญิงไทย
มะเร็งปากมดลูกเกิดจากเชื้ออะไรและมีวิธีป้องกันรักษาอย่างไรสำหรับผู้หญิงไทยที่ควรทราบ
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNvEuXyGYfBSnFNyIolGgYLRCmdqPjfPfO-0MXuu1FZP6VpERqa3dp7gVMkR-vx3rQt9LG9CcrG3Pw9A-X4Ki8N-PVQh7l2I1JnZE2vRqmZ3cOLHtn4RtXoFFMuOrR6iTDLcKf7NNnMrQ/s320/%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2581-%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B2.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNvEuXyGYfBSnFNyIolGgYLRCmdqPjfPfO-0MXuu1FZP6VpERqa3dp7gVMkR-vx3rQt9LG9CcrG3Pw9A-X4Ki8N-PVQh7l2I1JnZE2vRqmZ3cOLHtn4RtXoFFMuOrR6iTDLcKf7NNnMrQ/s72-c/%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2581-%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B2.jpg
ไขปัญหาเรื่องสุขภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
https://www.yinyang.in.th/2019/07/blog-post.html
https://www.yinyang.in.th/
https://www.yinyang.in.th/
https://www.yinyang.in.th/2019/07/blog-post.html
true
6588637073179937695
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts ดูทั้งหมด อ่านเพิ่มเติม Reply Cancel reply Delete By หน้าหลัก หน้า บทความ View All บทความแนะนำ หมวด ARCHIVE สืบค้น ALL POSTS ไม่พบข้อมูลที่คุณกำลังค้นหาค่ะ กลับสู่หน้าแรก Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy