มะเร็งเต้านม รู้ยิ่งเร็ว ยิ่งมีโอกาสรอด

การรักษามะเร็งเต้านมในปัจจุบันก้าวหน้าไปมากโอกาสหายมีสูง

การรักษามะเร็งเต้านมตั้งแต่เริ่มแรกจะมีโอกาสหายขาดสูงถึงร้อยละ 90

บทความโดย
นพ. มาวิน วงศ์สายสุวรรณ
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ (Breast Clinic)
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ สาเหตุสำคัญมาจากการกินอาหารที่เกินพอดี กินอาหารไขมันสูง ใช้ฮอร์โมนทดแทน ขาดการออกกำลังกาย ไม่มีบุตรหรือมีบุตรช้า พันธุกรรม และมลพิษจากสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่าวิทยาการการรักษาโรคมะเร็งเต้านมในเมืองไทยจะก้าวหน้าไปมาก แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคของการรักษาก็คือ ความเข้าใจผิดของผู้ป่วยที่คิดว่าต้องตัดเต้านมทิ้ง จึงไม่มารับการรักษา ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วหากผู้ป่วยมารับการรักษาตั้งแต่เริ่มแรกจะมีโอกาสหายขาดสูงถึงร้อยละ 90 โดยไม่ต้องตัดเต้านมทิ้ง

รู้หรือไม่…

          ประมาณร้อยละ 90 ของผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมมีสาเหตุจากการมารับการรักษาช้าเกินไปจนมะเร็งลุกลามไปมากแล้ว ผู้ป่วยกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า “ไม่รู้ว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณของมะเร็งเต้านม” บ้างก็ “ไม่คิดว่าเป็นมะเร็ง” จึงปล่อยทิ้งไว้ ไม่มาพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่น ๆ
          ดังนั้นหากคลำได้ก้อนที่เต้านม มีเลือดออกที่หัวนม มีแผลหรือผื่นที่มีลักษณะผิดปกติเกิดขึ้นบริเวณเต้านมให้รีบมาพบแพทย์ทันที
          นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยบางส่วนที่กลัวการรักษา เช่น กลัวผลข้างเคียงจากการให้เคมีบำบัด หรือเข้าใจผิดคิดว่าการรักษาจำเป็นต้องตัดเต้านมทิ้งเท่านั้น จึงหันไปหาการรักษาทางเลือก เช่น ไปรักษากับหมอผี หมอเถื่อน กินยาหม้อยาต้ม ซึ่งไม่ใช่วิธีการรักษามาตรฐาน ส่งผลให้อาการแย่ลงกว่าเดิม ผู้ให้การรักษาหลายรายเข้าข่ายหลอกลวง ทำให้ผู้ป่วยต้องสูญเสียเงินไปเป็นจำนวนมาก
          ความจริงคือ ปัจจุบันแพทย์สามารถทำการผ่าตัดแบบสงวนเต้านมให้กับผู้ป่วยได้ มีผู้ป่วยเพียงร้อยละ 5 – 10 เท่านั้นที่ต้องตัดเต้านมทิ้งเนื่องจากมาพบแพทย์ช้าเกินไป นอกจากความก้าวหน้าด้านการผ่าตัด ยาที่ใช้ในการรักษามะเร็งเต้านมแต่ละชนิดก็ได้รับการค้นคว้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ทำให้สามารถรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมได้จำเพาะมากขึ้น มีประสิทธิภาพสูง และอาการข้างเคียงต่ำ ซึ่งมะเร็งเต้านมที่ตรวจพบโดยทั่วไปแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
  1. กลุ่มที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศหญิง เป็นชนิดที่พบมากที่สุด ในประเทศไทยพบประมาณร้อยละ 55 ของจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั้งหมด มะเร็งกลุ่มนี้จะเจริญเติบโตมากขึ้นเมื่อได้รับการกระตุ้นจากฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน การรักษาจึงมุ่งเน้นที่การยับยั้งการเจริญเติบโตของฮอร์โมน เช่น การใช้ยาต้านฮอร์โมน ปัจจุบันยากลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาอย่างหลากหลาย ประสิทธิภาพในการรักษาเป็นที่น่าพอใจ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ตอบสนองต่อยาได้ดี ส่งผลให้ก้อนมะเร็งมีขนาดลดลงชัดเจน ยาบางตัวสามารถนำมาใช้ในการป้องกันมะเร็งเต้านมได้ แต่ปัจจุบันใช้เฉพาะในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ นอกจากนั้นปัจจุบันยังมีการใช้ยาต้านฮอร์โมน ร่วมกับยาที่ออกฤทธิ์แบบเฉพาะเจาะจง ช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและยืดระยะการลุกลามของโรคได้อีกด้วย
  2. กลุ่มเฮอร์ทู (HER2) เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนเฮอร์ทู มะเร็งกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะลุกลามอย่างรวดเร็ว โรคมีความรุนแรง และดื้อยาได้ง่าย อย่างไรก็ตามเซลล์มะเร็งดังกล่าวมักตอบสนองได้ดีต่อยาต้านเฮอร์ทู ช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวขึ้นแม้โรคอยู่ในภาวะแพร่กระจาย มีภาวะแทรกซ้อนน้อย ในประเทศไทยพบผู้ป่วยมะเร็งชนิดนี้ประมาณ 1 ใน 3 ในขณะที่ต่างประเทศพบประมาณร้อยละ 20
  3. กลุ่มทริปเปิลเนกาทีฟ (Triple Negative) เป็นกลุ่มที่มีความรุนแรงมากกว่ามะเร็งเต้านมทั่วไป มีการแพร่กระจายสูง ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาต้านฮอร์โมนและยาต้านเฮอร์ทู แต่ตอบสนองต่อยาเคมีบำบัด ผู้ป่วยมีโอกาสหายได้ ในประเทศไทยพบผู้ป่วยกลุ่มนี้ประมาณร้อยละ 10
          การรักษามะเร็งเต้านมในปัจจุบันจะเป็นการรักษาที่เฉพาะกับผู้ป่วยมากขึ้น การจะรักษาด้วยวิธีการใดนอกจากจะพิจารณาจากชนิดของมะเร็งแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณาร่วมด้วย เช่น อายุและสภาพร่างกายของผู้ป่วย จึงไม่ต้องแปลกใจหากการรักษาที่ท่านได้รับจะแตกต่างจากผู้ป่วยคนอื่น ๆ ที่สำคัญคือ อย่ากลัวว่าจะรักษาไม่ได้ ปัจจุบันองค์ความรู้ในการรักษามะเร็งเต้านมก้าวหน้าไปมาก ผู้ป่วยมีอัตราการ รอดชีวิตสูงถึงร้อยละ 90 และไม่จำเป็นต้องตัดเต้านมทิ้งหากมารักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ มีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่ไม่สามารถรักษาได้เนื่องจากยังมีความรู้ความเข้าใจในส่วนนั้นไม่มากพอ ซึ่งก็กำลังค้นคว้าพัฒนาอยู่ อย่ากลัวการให้เคมีบำบัด เพราะถ้าท่านมารักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกก็ไม่จำเป็นต้องให้เคมีบำบัด อีกทั้งยาเคมีบำบัดบางตัวก็ไม่ได้ทำให้ศีรษะล้าน ดังนั้นหากตรวจพบความผิดปกติที่เต้านมให้รีบมาพบแพทย์ ยิ่งมาเร็ว โอกาสหายขาดก็ยิ่งสูง ทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอีกด้วย

เอกสารอ้างอิง
Resource: HealthToday Magazine, No.197 September 2017
https://www.healthtodaythailand.in.th/มะเร็งเต้านมหายได้/
ภาพประกอบ
https://www.health.com/condition/breast-cancer

[โปรดแชร์ บทความนี้ ให้กับคนที่คุณรักและเป็นห่วงที่สุดด้วย นะครับ]
Name

กระดูกและข้อ,9,การใช้สมุนไพร,13,เกร็ดความรู้สุขภาพ,28,ข้อมูลเกี่ยวกับโรค,83,คลินิกควบคุมน้ำหนัก,16,คลินิกจิตเวช,30,ช่วง Q&A,1,เตือนภัยสุขภาพคุณผู้หญิง,22,ประเด็นสุขภาพที่ควรรู้,130,พบหมอฟัน,1,ระบบสืบพันธุ์,1,รู้ทันโควิด 19-Covid-19,25,โรคความดัน,5,โรคไต,18,โรคเบาหวาน,4,โรคผิวหนัง,15,โรคระบบทางเดินอาหาร,1,เวชศาสตร์ชะลอวัย,22,สุขภาพตา,5,หูคอจมูก,5,อาหารและยา,72,
ltr
item
ไขปัญหาเรื่องสุขภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง: มะเร็งเต้านม รู้ยิ่งเร็ว ยิ่งมีโอกาสรอด
มะเร็งเต้านม รู้ยิ่งเร็ว ยิ่งมีโอกาสรอด
การรักษามะเร็งเต้านมในปัจจุบันก้าวหน้าไปมากโอกาสหายมีสูง
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdYfslm0KkCm52O21SuNsJ1cUKBNVTQXUAUx6myHsNc_hO5uVEXiPBZQS9C3ptZyBuY4gtt2Dj6G8T7Nw09Y2AEHk2zBXbwSh5xEE4avzH4u7QmDnfBaw5g3HjDjcco3INRzd2c8gelIU/s320/%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2594.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdYfslm0KkCm52O21SuNsJ1cUKBNVTQXUAUx6myHsNc_hO5uVEXiPBZQS9C3ptZyBuY4gtt2Dj6G8T7Nw09Y2AEHk2zBXbwSh5xEE4avzH4u7QmDnfBaw5g3HjDjcco3INRzd2c8gelIU/s72-c/%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2594.jpg
ไขปัญหาเรื่องสุขภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
https://www.yinyang.in.th/2019/09/blog-post_62.html
https://www.yinyang.in.th/
https://www.yinyang.in.th/
https://www.yinyang.in.th/2019/09/blog-post_62.html
true
6588637073179937695
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts ดูทั้งหมด อ่านเพิ่มเติม Reply Cancel reply Delete By หน้าหลัก หน้า บทความ View All บทความแนะนำ หมวด ARCHIVE สืบค้น ALL POSTS ไม่พบข้อมูลที่คุณกำลังค้นหาค่ะ กลับสู่หน้าแรก Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy