ความรักนั้น อาจกลายเป็นการทำร้ายลูกได้อย่างไร

รักลูกแบบไหนที่อาจเป็นการทำร้ายลูกได้แบบไม่รู้ตัว

บทความโดย
ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้านการศึกษา
เวลาพูดถึง “ความรัก” เราไม่สามารถวัดขนาดของมันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก ประเภทครอบครัวไหนจะรักลูกมากกว่าครอบครัวนั้น ครอบครัวนี้ เราคงไม่มีมาตรวัดขนาดของความรักได้ ยิ่งเป็นความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกยิ่งปราศจากเงื่อนไข จึงมองไม่เห็นจุดสิ้นสุดของความรัก และความรักแบบนี้นี่แหละที่มีอานุภาพที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสามารถนำไปสู่การสร้างโลก หรือทำลายล้างได้เช่นกัน
          แต่สิ่งที่พอจะประเมินความรักของพ่อแม่ได้ อาจดูที่ผลลัพธ์จากตัวลูก ว่า เป็นผลผลิตของความรักแบบไหน เขาเติบโตขึ้นไปเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เช่นไร แล้วจึงจะสะท้อนได้ว่าเป็นผลผลิตจากความรักที่ถูกวิธีหรือไม่ ถูกเลี้ยงดูมาแบบรักมากเกินไป รักน้อยเกินไป รักถูกวิธี หรือรักแบบขาดความรู้ เพราะเรื่องความรัก นอกจากต้องใช้สัญูชาติญาณของความเป็นพ่อแม่ในการเลี้ยงดู ก็ต้องมีความรู้ควบคู่ความเข้าใจด้วยจึงจะเหมาะสม มิเช่นนั้นแล้ว “รักนั้น” อาจกลายเป็นทำร้ายลูกก็ได้
          เด็กทุกคนจะรู้ว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของพ่อแม่ ยิ่งถ้าเป็นครอบครัวที่มีความพร้อม เขายิ่งสามารถรับรู้ได้ การแสดงออกถึงความรักที่มีต่อลูกเป็นเรื่องที่ควรกระทำและจำเป็น ควรให้ลูกได้รับรู้ว่าพ่อแม่รักลูกเสมอ แต่ก็ต้องอธิบายด้วยว่าบางเรื่องก็ต้องมีเหตุผลมากกว่าจะยอมลูกเพราะความรักเพียงอย่างเดียว ลูกจำเป็นที่จะต้องถูกปฏิเสธในบางเรื่องที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม โดยมีพ่อแม่คอยอธิบาย และลูกก็ไม่จำเป็นต้องได้ทุกเรื่องที่อยากได้ ทุกคนสามารถพบกับความผิดหวังได้

ลองสำรวจความรักของพ่อแม่ว่า แล้วรักลูกแค่ไหนไม่ทำร้ายลูก !

ประเภทแรก - แค่ไม่กลัวลูกลำบาก

เพราะพ่อแม่ที่กลัวว่าลูกจะลำบาก กลัวลูกอด กลัวลูกเจ็บ ฯลฯ กลัวไปซะทุกเรื่อง ไม่ยอมให้ลูกลำบากตรากตรำ คอยปรนนิบัติพัดวีให้ทุกอย่าง เมื่อมีปัญหาใด ๆ ก็มักจะยื่นมือไปช่วยเหลือในทันที แทบจะไม่ปล่อยให้ลูกเผชิญกับปัญหาหรือความลำบากเลย ถ้าเป็นลูกเล็ก แม่ก็จะคอยอุ้มอยู่ตลอดเวลา ไม่ค่อยยอมปล่อยให้ไปคลุกดินคลุกทราย พอเริ่มโต ก็จะคอยเดินตามประกบทุกฝีก้าว และเมื่อเด็กพลาดล้มก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปทันที

ประเภทที่สอง - แค่ไม่ขีดเส้นให้ลูกเดิน

พ่อแม่ประเภทนี้มักเชื่อว่าตัวเองได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก โดยที่จะพูดย้ำๆ กับลูกอยู่เสมอว่า ที่พ่อแม่ทำอย่างนี้ เพราะพ่อแม่รักลูก ถึงเลือกเส้นทางชีวิตเช่นนี้ให้ลูก โดยไม่ฟังเสียงของลูก เช่น อยากให้ลูกทำในสิ่งที่พ่อแม่ต้องการ ก็วางเส้นทางเพื่อให้ลูกเดินตามรอยที่ตัวเองต้องการ โดยไม่ได้ดูความถนัด หรือความชอบของลูกเลย ปัจจุบันเด็กไทยประสบปัญหานี้อย่างมากในแทบทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องเรียน ที่เด็กมักเลือกเรียนตามที่พ่อแม่ต้องการมากกว่าที่จะรู้ว่าตัวเองชอบหรือถนัดอะไร หรือมีเป้าหมายชีวิตของตัวเองชัดเจน

ประเภทที่สาม - แค่ไม่ตามใจทุกอย่าง

ถ้าคุณเป็นพ่อแม่ที่พยายามหาทุกสิ่งอย่างที่ลูกอยากได้มาให้ลูกไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีราคาแพงหรือหามาด้วยความลำบากขนาดไหน หรือการเอาใจลูกไม่ว่ากล่าวดุด่าแม้กระทั่งรู้ว่าลูกทำผิด จนทำให้เด็กไม่รู้ว่าพฤติกรรมไหนเรียกว่าถูกผิดล่ะก็ เตรียมรับผลของมันเมื่อลูกเริ่มโตได้เลย เพราะการตามใจลูกมากเกินไป เมื่อเวลาเขาทำผิดพลาดก็ไม่คิดว่าตัวเองผิดแต่กลับไปโทษคนอื่น หากพ่อแม่ให้ความรักแบบนี้จนทำให้ลูกติดนิสัย จะกลายเป็นปัญหาต่อการเข้าสังคมของลูกได้ในอนาคต

หากลูกของเราเข้าข่ายเอาแต่ใจตัวเอง หรือถูกสปอยมาตั้งแต่เล็ก และคุณกำลังหาทางจัดการปัญหานี้อยู่ในหลากหลายวิธีแต่ยังไม่ได้ผล บางทีอาจต้องลองวิธีนี้ที่อาจได้ผลก็คือ “หูทวนลม” บางสถานการณ์พ่อแม่ต้องทำเป็นไม่สนใจ ทำหูทวนลมซะ ก็จะช่วยสร้างนิสัยที่ดีให้กับลูกได้ เช่น ถ้าลูกแสดงอาการอาละวาด หรือนอนดิ้นกับพื้น เพื่อต้องการได้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเพื่อต้องการเรียกร้องความสนใจ แม้ใจจริงพ่อแม่อยากจะให้ลูกขนาดไหน ก็ต้องใจแข็ง และบอกกับตัวเองว่าต้องผ่านไปให้ได้ เพื่อสร้างนิสัยที่ดีให้กับลูกของเรา

ประเภทที่สี่ - แค่ไม่เข้มงวดเกินไป

พ่อแม่ประเภทนี้มักจะไม่ยอมให้ลูกอยู่นอกสายตา ไม่ว่าลูกทำอะไรจะคอยกำกับอยู่เสมอ จะไม่ยอมให้ออกนอกลู่นอกทางเด็ดขาด ส่วนใหญ่จะมีกฎเกณฑ์กติกาและตารางชีวิตสำหรับลูก และมักไม่อนุญาตให้ไปเที่ยวโดยลำพังไม่ว่ากับใครก็ตาม พ่อแม่ต้องไปด้วย ไม่ค่อยผ่อนปรน สิ่งใดที่ไม่เห็นด้วยจะไม่ยอมให้ลูกทำเด็ดขาด สุดท้ายลูกจะอึดอัด และมักนำไปสู่การโกหกพ่อแม่

ประเภทที่ห้า - แค่ไม่ปกป้องตลอดเวลา

พ่อแม่ประเภทนี้เป็นพ่อแม่ที่ปกป้องลูกตลอดเวลา ไม่ว่าลูกจะมีปัญหาอะไรกับใคร หรือมีปัญหากับสมาชิกในครอบครัว พ่อแม่ก็มักปกป้องลูกอยู่ดี ลูกฉันไม่เคยผิด แม้ลูกจะทำผิดก็โทษผู้อื่นเสมอ เวลาลูกมีปัญหากับใคร พ่อแม่ก็มักออกโรงปกป้องเต็มที่ ซึ่งหารู้ไม่ว่าลูกประเภทนี้มักจะมีปัญหาเมื่อเขาเติบโตขึ้นเสมอ

ประเภทที่หก - แค่ไม่ทะนุถนอมเกินเหตุ

เป็นความรักที่พ่อแม่มอบให้ลูกอย่างเต็มที่ แต่การปกป้องประคบประหงมลูกมากเกินไป ไม่กล้าปล่อยให้ลูกได้ลองทำอะไรด้วยตัวเอง เลี้ยงดูลูกแบบทำให้ทุกอย่างและจัดการชีวิตลูกหมดทุกเรื่อง ความรักแบบนี้จะทำให้ลูกขาดทักษะในการช่วยเหลือตนเอง ขาดความมั่นใจในตัวเอง ไม่มีความกล้าที่จะตัดสินใจ กลายเป็นเด็กขี้กลัว ขี้กังวล คอยแต่ให้พ่อแม่ทำให้ทุกเรื่องจนกลายเป็นนิสัยติดไปจนโต ถ้าเป็นเด็กผู้ชายลูกอาจมีนิสัยขี้อาย ขี้ขลาด ไม่มีความเป็นผู้นำ ถ้าเป็นเด็กผู้หญิง ก็จะมีนิสัยเอาแต่ใจตัวเอง ชอบให้คนมาเอาอกเอาใจ และเป็นคนที่ไม่มีความมั่นคงในอารมณ์ได้

ประเภทที่เจ็ด - แค่ไม่รักลูกแบบลำเอียง

ความรักแบบนี้จะเกิดขึ้นในครอบครัวที่มีลูกมากกว่า 1 คน เป็นความรักที่พ่อแม่แสดงออกต่อการรักลูกไม่เท่ากันและมักจะเปรียบเทียบ เช่น รักลูกคนโตมากกว่าคนอื่น รักลูกชายมากกว่าลูกสาว รักลูกที่เรียนเก่งมากกว่า ฯลฯ พฤติกรรมการแสดงออกในความรักที่ลำเอียงของพ่อแม่ จะส่งผลเสียต่อลูกที่ไม่ได้รับความรักเป็นอย่างมาก การได้รับความรักที่ไม่เท่าเทียมจากพ่อแม่จะทำให้ลูกกลายเป็นเด็กเก็บกด ขี้น้อยใจ เจ้าคิดเจ้าแค้น และอิจฉาพี่น้องคนอื่น ซึ่งอารมณ์แบบนี้จะส่งผลต่อเด็กในอนาคตเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะทำให้เขากลายเป็นคนขี้อิจฉาเมื่อเห็นใครดีกว่า หรือแม้แต่ลูกคนที่ได้รับความรักที่ถูกแสดงออกว่าลำเอียงมากกว่าก็มีปัญหาไปอีกแบบ

ประเภทที่แปด - แค่ไม่กลัวลูกเหลิง

พ่อแม่ประเภทนี้ไม่ยอมแสดงความรักที่มีต่อลูก รวมไปถึงไม่ยอมชื่นชมหรือให้กำลังใจเมื่อลูกทำสิ่งใดได้ เพราะกลัวว่าลูกจะเหลิง เข้าข่ายรักนะแต่ไม่แสดงออก วิธีคิดแบบนี้ ลูกอาจจะคิดว่าพ่อแม่ไม่รัก และหันออกไปหาความรักนอกบ้าน จากเพื่อนหรือคนอื่น ๆ ที่แสดงความรักและเห็นว่าเขามีคุณค่า ซึ่งหากเขาพบคนที่ดีก็โชคดี แต่ถ้าเจอคนที่มาหลอกลวงนำพาไปสิ่งที่ไม่เหมาะสมก็เป็นอันตรายยิ่ง

ทั้ง 8 ประการนี้ขึ้นต้นว่า “แค่ไม่...” ก็เพื่อสื่อความหมายว่าไม่ใช่เรื่องที่จะทำไม่ได้ ขอเพียงแต่ให้ลูกได้เรียนรู้ชีวิตด้วยตัวเขาเองบ้างโดยมีเราดูอยู่ ไม่ใช่ลงไปจัดการให้ทุกเรื่อง

ลองสำรวจตัวคุณ ๆ เองดูซิว่าใน 8 “แค่ไม่...” นี้ เข้าเค้ากี่ข้อ !

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก
ผู้จัดการออนไลน์
ภาพประกอบ
https://hecticparents.com/2014/11/22/
Name

กระดูกและข้อ,9,การใช้สมุนไพร,13,เกร็ดความรู้สุขภาพ,28,ข้อมูลเกี่ยวกับโรค,83,คลินิกควบคุมน้ำหนัก,16,คลินิกจิตเวช,30,ช่วง Q&A,1,เตือนภัยสุขภาพคุณผู้หญิง,22,ประเด็นสุขภาพที่ควรรู้,130,พบหมอฟัน,1,ระบบสืบพันธุ์,1,รู้ทันโควิด 19-Covid-19,25,โรคความดัน,5,โรคไต,18,โรคเบาหวาน,4,โรคผิวหนัง,15,โรคระบบทางเดินอาหาร,1,เวชศาสตร์ชะลอวัย,22,สุขภาพตา,5,หูคอจมูก,5,อาหารและยา,72,
ltr
item
ไขปัญหาเรื่องสุขภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง: ความรักนั้น อาจกลายเป็นการทำร้ายลูกได้อย่างไร
ความรักนั้น อาจกลายเป็นการทำร้ายลูกได้อย่างไร
รักลูกแบบไหนที่อาจเป็นการทำร้ายลูกได้แบบไม่รู้ตัว
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBHxQoGFkShstfDd1LfzMj2n0gFQe8fvQyPz3_W_Bhoyo2uP237jvNEEyJygfXeDJ0MujkRwxc_h786ozM_FdF4Zz-KxKRYUfSaBJizlH1tARWRzdkKW68zPGFjrp6mUZW843517hUPp0/s320/%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2584%25E0%25B9%2588%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2581.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBHxQoGFkShstfDd1LfzMj2n0gFQe8fvQyPz3_W_Bhoyo2uP237jvNEEyJygfXeDJ0MujkRwxc_h786ozM_FdF4Zz-KxKRYUfSaBJizlH1tARWRzdkKW68zPGFjrp6mUZW843517hUPp0/s72-c/%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2584%25E0%25B9%2588%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2581.jpg
ไขปัญหาเรื่องสุขภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
https://www.yinyang.in.th/2019/10/blog-post_12.html
https://www.yinyang.in.th/
https://www.yinyang.in.th/
https://www.yinyang.in.th/2019/10/blog-post_12.html
true
6588637073179937695
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts ดูทั้งหมด อ่านเพิ่มเติม Reply Cancel reply Delete By หน้าหลัก หน้า บทความ View All บทความแนะนำ หมวด ARCHIVE สืบค้น ALL POSTS ไม่พบข้อมูลที่คุณกำลังค้นหาค่ะ กลับสู่หน้าแรก Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy