วิธีเปลี่ยนความเครียดให้เป็นพลังบวก

ความเครียดส่งผลกระทบหลายด้าน หากเราไม่รู้วิธีการจัดการที่ถูกต้อง อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายและสภาพจิตใจได้ การเพิ่มพลังบวกทำให้เราจัดการความเครียดที่เผชิญอยู่ได้

หัวข้อบรรยาย : วิธีเปลี่ยนความเครียดให้เป็นพลังบวก
บรรยายโดย : นายแพทย์ ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล จิตเวชศาสตร์ทั่วไป  ศิริราชพยาบาล
          ความเครียดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเราครับ และคุณเองก็เคยเครียดมาบ้างไม่มากก็น้อย คนส่วนใหญ่มองว่าความเครียดเป็นสิ่งไม่ดี แต่ที่จริงแล้วเนี่ย ระบบความเครียดของมนุษย์เราได้รับการออกแบบผ่านวิวัฒนาการมานาน เพื่อเป็นระบบที่ช่วยให้เราอยู่รอดปลอดภัย ครับ เป็นระบบที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ เพียงแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือ ในอดีตเนี่ย ความเครียดของมนุษย์เรา จะเกิดจากสิ่งที่เป็นอันตรายเฉพาะหน้าที่เห็นได้ชัด เช่น สัตว์ร้าย หรือ การไม่มีอะไรกิน ความเครียดแบบนี้เนี่ย เป็นไม่นาน ผ่านมาก็ผ่านไป คือ ถ้าเราเจอสัตว์ร้าย เราสู้ได้ เราก็รอด เราสู้ไม่ได้เราตาย ก็ไม่ต้องเครียด เราไม่มีอะไรจะกิน เราหาอาหารได้ เราก็รอด นะครับ หรือถ้าจะหนีสัตว์ร้าย เราหนีทันเราก็รอด ความเครียดก็หายไป เราหนีไม่ทันเราก็ตายไป ความเครียดก็หายอยู่ดีเหมือนกัน นะครับ
          ระบบความเครียด เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อเร่งกระบวนการทำงานของร่างกาย ไว้ใช้ในการต่อสู้หรือหนีครับ แต่พอมาถึงในยุคปัจจุบัน ในยุคที่เรามีแรงกดดันและความเครียดมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง รถติด ปัญหาการเงิน ความสัมพันธ์ุ เรื่องของความอยากในการสำเร็จเร็วๆ แต่สิ่งเหล่านี้ กลายเป็นความเครียดเรื้อรัง ซึ่งผลของการที่เราเครียดเรื้อรังเนี่ย ส่งผลเสียอย่างมากต่อระบบร่างกายและจิตใจครับ
          โรคจำนวนมากล้วนแล้วแต่สัมพันธ์กับความเครียดครับ จากเรื่องง่ายๆ เช่น ปวดหัว ปวดท้อง เป็นหวัด รวมไปจนถึงโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ และโรคที่เรากลัวกัน คือ มะเร็ง กับสมองเสื่อม ล้วนแล้วแต่มีความเครียดเข้าไปเป็นยาดำแทรกอยู่ ทั้งในแง่ของสาเหตุและในแง่ของวิธีการในการรักษาครับ เราจึงไม่ควรปล่อยให้ตัวเองเครียดเรื้อรังจนเกิดผลเสียต่อคุณภาพชีวิต สุขภาพร่างกาย นอกจากนี้ความเครียดเรื้อรัง ยังส่งผลเสียต่อการทำงานของสมอง ทำให้เราคิดอะไรไม่ค่อยออก ความคิดสร้างสรรค์ลดลง และที่สำคัญ ความเครียดยังทำลายเซลล์สมอง โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
          ผมมีโอกาสคุยกับคนจำนวนมาก เพื่อเรียนรู้ว่าเขาจัดการความเครียดอย่างไร ก็พบว่า เวลาที่คนเราเครียด ส่วนใหญ่มักใช้วิธีในการระบายความกดดันด้วยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าในส่วนที่ดี คือ การออกกำลังกาย การอ่านหนังสือ ฟังเทปธรรมะ หรือในส่วนที่แย่หน่อยหนึ่ง ก็คือ ระเบิดอารมณ์ กินเหล้า สูบบุหรี่ ขับรถซิ่ง การระบายอารมณ์ของคนเรานี้เนี่ย ถ้าได้ทบทวนดูให้ดี ก็พบว่าไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่สาเหตุของความเครียด ครับ แต่เวลาคนเราเครียด เรามักจะไปลงทางนั้น ตรงนี้ก็กลายเป็นโจทย์ข้อสำคัญครับว่า ถ้าเราจะจัดการความเครียดที่ดีขึ้นเนี่ย การระระบายอารมณ์เพื่อให้สบายขึ้นเนี่ย ลดแรงกดดันลง เป็นเพียงเสี้ยวเดียว ของการจัดการความรู้สึกของเรา แต่ก้อนใหญ่ที่สำคัญกว่าก็คือปัญหาที่ทำให้เราเครียดเนี่ย คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้หันกลับมาดูว่า ตัวเองขาดทักษะความสามารถอะไร ที่จะจัดการปัญหานั้นได้ดีขึ้น ซึ่งโจทย์ชีวิตแต่ละเรื่องเนี่ย มีวิธีคิดและทักษะที่ต้องใช้ในการจัดการไม่เหมือนกันครับ ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ สิ่งที่เราต้องการมากๆ ก็คือ ทัศนะในการเปิดรับเพื่อเข้าใจคู่กรณีของเรา ต้องการทักษะในการฟัง ในการถาม การเข้าถึงความรู้สึกของคนๆ นั้น แต่ถ้าเป็นโจทย์เรื่องการเงิน เราต้องการทั้งในแง่ของวิธีการบริหารเงินส่วนตัว ว่าจะเก็บเงินออมอย่างไร จะวางแผนการใช้จ่ายอย่างไร และที่สำคัญ เราจะหาเงินด้วยวิธีไหน นะครับ ซึ่งวิธีนี้ก็จะสัมพันธ์กับการค้นหาตัวเอง ว่าเราเนี่ย รู้ไหมว่า เราถนัดอะไร ควรจะมีอาชีพอะไรในการเลี้ยงชีพของเรา
          ความเครียดเวลาที่เราเป็น มักจะไปมองที่ภายนอกครับ แต่จริงๆ เนี่ย ความเครียด เวลาที่เรารู้ตัวอยู่ มันต้องหันกลับมาดูตัวเองว่า โจทย์ชีวิตที่ผ่านเข้ามาเนี่ย มันสะท้อนว่า เราต้องมีฝีมือ ทักษะในการจัดการอะไรให้ดีขึ้น เพราะว่าถ้าเรามีฝีมือ มีทักษะในการจัดการปัญหาชีวิตได้ดีขึ้น ต้นตอแห่งความเครียดก็จะหมดลง อย่างน้อยก็ในเรื่องนั้น นะครับ
          ดังนั้น เมื่อเราพูดถึงการจัดการความเครียดที่ดี ก็เลยต้องมีทั้ง 2 ฝั่งครับ ฝั่งหนึ่งก็คือ ด้านของการจัดการอารมณ์ เพื่อช่วยให้เราคลายอารมณ์อย่างถูกวิธี อีกด้านหนึ่งก็คือ ด้านของการพัฒนาตัวเอง ให้มีฝีมือ มีทักษะในการจัดการปัญหานั้นๆ ให้ดีขึ้น ถ้ามองแบบนี้ก็แปลว่า เราสามารถมองความเครียดว่ามันเป็นสัญญาณเตือน เพื่อช่วยให้เรากลับมาค้นหาดูว่า เราต้องพัฒนาตัวเองอะไร เพื่อทำให้เราจัดการโจทย์ชีวิตข้อนั้นได้ดีขึ้น ถ้าคุณจัดการความเครียดได้ดี ฝึกปรือตัวเองอยู่เรื่อยๆ ทุกครั้งที่รู้ตัวว่าเครียด ฝึกคลายอารมณ์ให้ดีขึ้น เก่งขึ้น ฝึกตัวเองให้มีทักษะในการจัดการโจทย์ชีวิต เวลาที่เราเจอโจทย์ยากๆ เราจะมองความเครียดและโจทย์ยากนั้น กลายเป็นสิ่งท้าทาย ครับ คนที่มีทัศนะแบบนี้ต่อการดำเนินชีวิต จะรู้สึกสนุกกับชีวิตมากขึ้นครับ ความสำเร็จและความสุขตามมาได้ โดยไม่ยาก
       
[ขอขอบคุณ นายแพทย์ ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล อย่างสูง ไว้ ณ ที่นี้ด้วย]
[ถอดคำบรรยายจากคลิปคุณหมอ โดย S.J.Bank]
[โปรดแชร์ บทความนี้ ให้กับคนที่คุณรักและเป็นห่วงที่สุดด้วย นะครับ]
Name

กระดูกและข้อ,9,การใช้สมุนไพร,13,เกร็ดความรู้สุขภาพ,28,ข้อมูลเกี่ยวกับโรค,83,คลินิกควบคุมน้ำหนัก,16,คลินิกจิตเวช,30,ช่วง Q&A,1,เตือนภัยสุขภาพคุณผู้หญิง,22,ประเด็นสุขภาพที่ควรรู้,130,พบหมอฟัน,1,ระบบสืบพันธุ์,1,รู้ทันโควิด 19-Covid-19,25,โรคความดัน,5,โรคไต,18,โรคเบาหวาน,4,โรคผิวหนัง,15,โรคระบบทางเดินอาหาร,1,เวชศาสตร์ชะลอวัย,22,สุขภาพตา,5,หูคอจมูก,5,อาหารและยา,72,
ltr
item
ไขปัญหาเรื่องสุขภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง: วิธีเปลี่ยนความเครียดให้เป็นพลังบวก
วิธีเปลี่ยนความเครียดให้เป็นพลังบวก
ความเครียดส่งผลกระทบหลายด้าน หากเราไม่รู้วิธีการจัดการที่ถูกต้อง อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายและสภาพจิตใจได้ การเพิ่มพลังบวกทำให้เราจัดการความเครียดที่เผชิญอยู่ได้
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_V3YtyGQGdiUDips1XGaZrySvtYu_pAJxYbVh8328aXHaIQs9IUV9nU73Tml5rh4KclCTKfqJTxs8rPqwVL8VhKE6n3QtUKfRgcO_7O0XxV6OAoD9u-hJk1PkEvvREhpNyCBmgZpEVsI/s400/%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2594.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_V3YtyGQGdiUDips1XGaZrySvtYu_pAJxYbVh8328aXHaIQs9IUV9nU73Tml5rh4KclCTKfqJTxs8rPqwVL8VhKE6n3QtUKfRgcO_7O0XxV6OAoD9u-hJk1PkEvvREhpNyCBmgZpEVsI/s72-c/%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2594.jpg
ไขปัญหาเรื่องสุขภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
https://www.yinyang.in.th/2019/06/blog-post_56.html
https://www.yinyang.in.th/
https://www.yinyang.in.th/
https://www.yinyang.in.th/2019/06/blog-post_56.html
true
6588637073179937695
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts ดูทั้งหมด อ่านเพิ่มเติม Reply Cancel reply Delete By หน้าหลัก หน้า บทความ View All บทความแนะนำ หมวด ARCHIVE สืบค้น ALL POSTS ไม่พบข้อมูลที่คุณกำลังค้นหาค่ะ กลับสู่หน้าแรก Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy